trasy

zobrazit seznam tras

3 - Za rytířem Toulovcem

Na trase, která vás z moderního historického města Litomyšl
zavede do
přírodní rezervace Toulovcovy maštale
Přírodní rezervace Toulovcovy maštale

Chráněný přírodní útvar tvořený pískovci mořského původu.  Jde o soustavu skalnatých údolí, zaříznutých místy až do výše 60 m do pískovců i podložních krystalických hornin. Údolí vyhloubily pramenné toky a pobočky řeky Novohradky. Svahy údolí tvoří pískovcové skalní stěny, místy rozčleněné do samostatných útvarů – věží a pilířů, výčnělků, rozsedlin, bloků.  Místy jsou též náznaky vývoje skalních měst (např. v Toulovcových a Městských Maštalích). Celková rozloha 1083,6 ha je rozdělena do několika oblastí: Prosečský potok, Karálky, Vranický potok, Voletínské údolí a Kvíčalnice. Terén zpřístupňuje hustá síť značených cest a vytváří možnost kruhových vycházek.

, objevíte jedinečné
architektonické skvosty či přírodní krásy. Těšit se můžete na renesanční
zámek na seznamu UNESCO, nevšední muzejní expozice i pískovcová skalní
města. Nádherné výhledy si užijete z Andělské vyhlídky v kostele Nalezení
svatého Kříže v Litomyšli nebo Toulovcovy rozhledny u Jarošova.
Info o trase

Délka: 37 km

Náročnost:

RAZÍTKOVACÍ MÍSTA:
Mikroíčko Jarošov (telefon: 775 339 104),
Toulovcova rozhledna (telefon: 775 339 104),
TIC Litomyšl, Smetanovo nám. (telefon: 461 612 161).
Upozornění:
Mikroíčko Jarošov a Toulovcova rozhledna otevřeny
v květnu a září jen o víkendech.
Trasa
Start: 4019 Litomyšl -> Dolní Újezd (7,6 km), 4026 Dolní Újezd -> Jarošov
(8,2 km), Maštale 9 Jarošov -> Borek (2,7 km), 4024 Borek -> Budislav
(0,6 km), 4021 Budislav -> Toulovcova rozhledna -> Budislav (2,4 km), 4024
Budislav -> Poříčí u Litomyšle (2,4 km), nezn. Poříčí -> Horní Újezd (3,2 km),
4019 Horní Újezd -> Litomyšl (9,9 km).