razítkovací hrací karta

 

Kde získám Vandrovní knížku s hrací kartou?

Vandrovní knížku dostanete v průběhu soutěže ve všech informačních centrech Pardubického kraje, nebo si ji můžete stáhnout a vytisknout sami. Také si můžete vytisknout pouze hrací kartu. Soutěžící, kteří se zaregistrují na webových stránkách www.cyklopecky.info v sekci uživatelský účet a budou sbírat QR kódy na elektronickou hrací kartu, razítkovací hrací kartu nepotřebují!

               
Brožura.pdf                                    Hrací karta.pdf

 

Účast v soutěži

Hrací kartu s vyplněnými osobními údaji a razítky z minimálně pěti soutěžních tras nám do 30. 09. 2024 zašlete přes soutěžní formulář nebo elektronicky (naskenované nebo vyfocené) na e-mailovou adresu cyklopecky@vychodnicechy.info, případně poštou na adresu Destinační společnost Východní Čechy, nám. Republiky 12, Pardubice 530 02. 

Soutěžící, kteří se zaregistrují na webových stránkách www.cyklopecky.info v sekci uživatelský účet a budou sbírat QR kódy na elektronickou hrací kartu můžou ukončit soutěž po nasbírání 5 razítek nebo pokračovat dále ve sběru a ukončí soutěž odesláním elektronické karty do 30. 09. 2024.

Přidat soubory...
 

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů: V souvislosti s pořádáním a řádným vyhodnocením soutěže Cyklopecky Východní Čechy 2024 a v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, Destinační společnost Východní Čechy, IČ: 751 26 842, se sídlem Pardubice, nám. Republiky 12, PSČ 530 02 (dále jen Správce), jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje uvedené v přihlašovacím formuláři, a to výhradně pro účely související s vyhodnocením soutěže Cyklopecky Východní Čechy 2024. Osobní údaje jsou řádně zabezpečeny, a to buď v elektronické podobě na zabezpečeném disku, nebo v uzamykatelné skříni v případě listinné podoby. Po skončení soutěže Cyklopecky Východní Čechy 2024 jsou uvedené osobní údaje bez náhrady skartovány či vymazány. Správce si z důvodu oprávněného zájmu ponechává osobní údaje jen těch soutěžících, kteří byli oceněni, a to jen po dobu nezbytně nutnou. Zasláním vyplněné hrací karty správci soutěžící bere na vědomí, že v případě výhry bude jeho jméno uveřejněno v tiskové zprávě a v seznamu výherců na webu www.cyklopecky.info a facebookovém profilu soutěže za účelem řádného vyhodnocení soutěže a zachování transparentonosti. Podrobné informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete na www.vychodni-cechy.org/cs/o-spolecnosti/zakladni-dokumenty-spolecnosti/346-ochrana-osobnich-udaju.