hrací karta

 

Kde získám Vandrovní knížku s hrací kartou?

Vandrovní knížku dostanete v průběhu soutěže ve všech informačních centrech Pardubického a Královéhradeckého kraje, nebo si ji můžete stáhnout a vytisknout sami. Také si můžete vytisknout pouze hrací kartu.

 

Účast v soutěži

Hrací kartu s vyplněnými osobními údaji a razítky z minimálně pěti soutěžních tras nám do 30. 09. 2022 zašlete přes soutěžní formulář, nebo poštou na adresu Destinační společnost Východní Čechy, nám. Republiky 12, Pardubice 530 02.

Přidat soubory...
 

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů: V souvislosti s pořádáním a řádným vyhodnocením soutěže Cyklopecky Východní Čechy 2022 a v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, Destinační společnost Východní Čechy, IČ: 751 26 842, se sídlem Pardubice, nám. Republiky 12, PSČ 530 02 (dále jen Správce), jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje uvedené v přihlašovacím formuláři, a to výhradně pro účely související s vyhodnocením soutěže Cyklopecky Východní Čechy 2022. Osobní údaje jsou řádně zabezpečeny, a to buď v elektronické podobě na zabezpečeném disku, nebo v uzamykatelné skříni v případě listinné podoby. Po skončení soutěže Cyklopecky Východní Čechy 2022 jsou uvedené osobní údaje bez náhrady skartovány či vymazány. Správce si z důvodu oprávněného zájmu ponechává osobní údaje jen těch soutěžících, kteří byli oceněni, a to jen po dobu nezbytně nutnou. Zasláním vyplněné hrací karty správci soutěžící bere na vědomí, že v případě výhry bude jeho jméno uveřejněno v tiskové zprávě a v seznamu výherců na webu www.cyklopecky.info a facebookovém profilu soutěže za účelem řádného vyhodnocení soutěže a zachování transparentonosti. Podrobné informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete na www.vychodni-cechy.org/cs/o-spolecnosti/zakladni-dokumenty-spolecnosti/346-ochrana-osobnich-udaju.