trasy

zobrazit seznam tras

11 - Za historií Podorlicka

Vydejte se po stopách osobností Podorlicka! Vyjeďte z Rychnova nad Kněžnou od Památníku Karla Poláčka, významné osobnosti regionu a autora knihy Bylo nás pět. Cesta dále vede k zámku Kvasiny, o který stejně jako o odkaz fenoménu JAWA pečuje vnučka konstruktéra F. K. Janečka. Rozhledna ve Skuhrově nad Bělou vás překvapí krásnými výhledy stejně jako radniční věž v Dobrušce. Ve vstupním prostoru věže objevíte ještě jedno překvapení, a to originály prvotin malíře F. Kupky. Kousek od ní stojí rodný domek národního buditele F. V. Heka, kterého ve svém románu F. L. Věk zvěčnil Alois Jirásek. V Opočně zavítejte do výstavní síně, která je věnována jednomu z nejvýznamnějších malířů 20. století F. Kupkovi a hudebnímu skladateli L. Slukovi.

Info o trase

Délka: 40,7 km

Náročnost:

RAZÍTKOVACÍ MÍSTA:
Zámek Kvasiny (telefon: 603 161 373),
Informační centrum
Dobruška

Dobruška - městské muzeum, radniční věž

Dobrušské muzeum má čtyři stálé expozice v pěti historických budovách. V hlavní budově Vlastivědného muzea na Šubertově náměstí najdete expozici věnovanou dobrušským osobnostem, dějinám města a dějinám dobrušských Židů. Součástí vstupu je i prohlídka židovské rituální očistné lázně - mikve a prohlídka interiéru nově zrekonstruované synagogy. Na historické radnici uprostřed náměstí můžete před výstupem na věž zhlédnout expozici Mládí Františka Kupky s originály prvotin tohoto českého malíře, grafika a ilustrátora světového významu. Expozice v rodném domku národního buditele Františka Vladislava Heka (F. L. Věka) je věnovaná především této významné osobnosti českého národního obrození a prvnímu novočeskému satirikovi.

(telefon: 494 629 581)

Trasa

Start: Rychnov nad Kněžnou, Židovská synagoga –> 0,3 km směr Staré náměstí –> 0,1 km směr ul. Balbínova –> 0,2 km směr ul. Na Sboře –> 0,2 km směr ul. Malá Láň –> 0,2 km odbočit vpravo směr ul. Českých bratří –> 0,5 km směr ul. Na Láni –> 6,1 km odbočit vlevo směr Černíkovice po trase č. 4349 –> 3,7 km směr

zámek Kvasiny
Zámek Kvasiny
Zamiřte na zámek Kvasiny, kde na vás čeká svět loutek, domácího divadélka oblíbeného nejen u nejmenších návštěvníků. Prohlédněte si zde historickou expozici zámku a automobilového fenoménu JAWA.

po trase č. 4241 –> 6,4 km směr Skuhrov nad Bělou po trase č. 4241 –> 6,2 km směr Dobré po trase č. 4244 –> 6,8 km směr Chábory po trase č. 4329 –> 2,5 km směr Mělčany po trase č. 4060 –> 1,8 km odbočit vpravo po žluté turistické značce –> 0,2 km vpravo na nám. F. L. Věka v Dobrušce –> 5 km do cíle na Kupkovo nám. v Opočně po cyklostezce č. 222.