trasy

zobrazit seznam tras

3 - Holickým venkovem za lidovým uměním

Holicko, na první pohled možná nenápadný region, který ale při bližším
prozkoumání má určitě co nabídnout. Na trase navštívíte obec Uhersko
a uvidíte domy pomalované sgrafity od místního umělce Aloise Mudruňky,
o kousek dál načerpáte síly na velice příjemném místě u zříceniny zámku
Neulust nebo o něco dále ve Staročeském muzeu v Trusnově. Projedete
se lesem kolem rybníka Pětinohy a cestou zpět se zastavte ve Velinách
a prohlédněte si roubený kostel svatého Mikuláše. Při návratu do Holic se
můžete nechat inspirovat objevitelem Dr. Emilem Holubem ve zdejším muzeu.
Třeba právě tam k vám přijdou myšlenky na nějaké další dobrodružné výpravy.
Info o trase

Délka: 41,2 km

Náročnost:

RAZÍTKOVACÍ MÍSTA:
Muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích (telefon: 731 658 023),
Staročeské muzeum v Trusnově (telefon: 724 278 836).
Trasa
Start: Muzeum Dr. Emila Holuba, Holice -> 6,8 km směr Dolní Roveň po trase
4238 -> 2,3 km směr Horní Roveň po trase 4239 -> 2,4 km směr Čeradice po
trase 4111 -> 2,5 km směr Uhersko po trase 4192 -> 2,8 km směr Trusnov
po trase 4237, odbočit 200 m ke Staročeskému muzeu -> 1,5 km zpět směr
Neulust po trase 4237 -> 1,8 km před Neulustem odbočit vpravo na trasu
4237 -> 6,2 km za rybníkem Lodrant odbočit vpravo na trasu 4268 -> 800 m
odbočit vlevo po trase Formanská -> 3,5 km odbočit vlevo, zelená turistická
trasa kolem rybníku Pětinoha -> 900 m směr Horní Jelení, ul. V Jezírkách po
trase 4195 -> 6,1 km směr Holice, ul. Staroholická a ul. K Zastávce po trase
181 -> 3,4 km až do cíle k holickému muzeu po trase 4265.