trasy

zobrazit seznam tras

15 - Okolo zřícenin v Českém ráji

Okruh odstartujte v Nové Pace, konkrétně v Městském muzeu a Klenotnici
drahých kamenů s jejími více než 6500 exponáty hornin, minerálů
a zkamenělin. Další zastávkou v Českém ráji je zřícenina gotického hradu
Kumburk s vyhlídkovou věží a vzápětí zřícenina hradu Bradlec. Nedaleko
od Kyje určitě zamiřte na Alainovu věž s pramenem Cidliny. Pokračujte
až do Železnice a jejího Vlastivědného muzea, kde získáte nejen razítko, ale
také tu uvidíte, jak se kdysi předlo na kolovrátku nebo tkalo na tkalcovském
stavu. Přes Dřevěnice a Úbislavice s Jiráňovým mlýnem a Zlámaniny
dojedete zpátky do výchozího bodu v Nové Pace.
Info o trase

Délka: 34,2 km

Náročnost:

RAZÍTKOVACÍ MÍSTA:
Městské muzeum Nová Paka (telefon: 493 721 943),
Vlastivědné muzeum Železnice (telefon: 732 836 309).
Trasa
Start: Městské muzeum – Klenotnice -> turistická červená Nová Paka -
město, žst. -> 120 m 28412 Skalka pod Kumburkem -> 4,3 km turistická
červená Kumburk -> 1,9 km 4142 Klepanda – hostinec -> 0,9 km 4017
Bradlecká Lhota -> 2,4 km pozor – křížení cyklostezky 4017 se silnicí II. třídy
Kyje u Jičína -> 2,1 km turistická žlutá Alainova věž -> 1 km 4365 studánka
Kanovka -> 1,4 km tunelem pod železnicí, dále po 2845 Zámezí -> 3,3 km
2867 Železnice -> 2,7 km 4365 -> 100 m Muzejní ul. – Husova – 2867 ->
900 m pozor – křížení se silnicí II. třídy -> 200 m 2864 Dřevěnice -> 3,7 km
turistická žlutá Stav -> 2,7 km turistická zelená Úbislavice -> 1,8 km 4142
Nová Paka -> 3,7 km Gebauerova ul. -> 0,5 km odbočka vlevo na pěšinu ->
200 m turistická červená Městské muzeum Nová Paka.