trasy

zobrazit seznam tras

14 - Podkrkonošský okruh s výšlapem na Zvičinu

V Miletíně, rodném městě Karla Jaromíra Erbena, navštivte Muzeum
českého amatérského divadla nebo v místním cukrářství z roku 1820
ochutnejte vyhlášené Erbenovy miletínské modlitbičky. Odtud pokračujte
do Miletínských lázní přes Třebihošť s Kaplí Nanebevzetí Panny Marie
a vystoupejte až do výšky 671 metrů nad mořem na Raisovu chatu
s rozhlednou na Zvičině. Poté se vydejte do Dvora Králové nad Labem s tím,
že po cestě můžete odbočit k Hotelu pod Zvičinou s minifarmou. Ve Dvoře si
v Městském informačním centru nezapomeňte orazítkovat svoji hrací kartu.
V Městském muzeu pak nevynechejte stálé expozice věnované výrobě
vánočních ozdobiček a textilu.
Info o trase

Délka: 35,3 km

Náročnost:

RAZÍTKOVACÍ MÍSTA:
TIC Dvůr Králové nad Labem (telefon: 499 318 287),
Raisova chata na Zvičině (telefon: 499 695 107).
Trasa
Start: Náměstí K. J. Erbena Miletín 4086 Sedlo pod Zvičinou -> 8,1 km
doprava po turistické modré Zvičina – Raisova chata -> 0,8 km po společné
turistické k rozcestí Zvičina – obec nahoře -> 0,5 km 4086 rozcestník Horní
Brusnice -> 0,9 km 4139 Bílá Třemešná -> 6,7 km 30012 Dvůr Králové
nad Labem -> 1,8 km Labská 2 Safari Park -> 2,1 km 30012 -> 0,9 km
Husova ul. -> 0,3 km Palackého -> 0,2 km Fűgnerova Městské muzeum
-> 0,1 km Tylova, Havlíčkova náměstí T. G. Masaryka -> 0,4 km Švehlova
Městské informační centrum -> 0,1 km 17. listopadu autobusové nádraží
-> 0,3 km 4132, Labská 2 -> 0,4 km 28. října, 5. května Dvůr Králové n. L.,
žst. -> 2,1 km po turistické žluté -> 0,2 km 4133 -> 0,2 km 4136 Zábřezí ->
4,9 km 3005 Trotinka -> 2,6 km 300 Miletín.