trasy

zobrazit seznam tras

1 - Po dně křídového moře

Trasa propojuje lokality spojené s existencí druhohorního moře. Přiblíží
vám různá témata z období křídy, jako jsou opuka, pískovec, uhlí, podzemní
voda, travertinový pramen či zkameněliny, mimo jiné také prostřednictvím
kamenické expozice Městského muzea Skuteč a venkovní geologické
expozice Národního geoparku Železné hory u obce Štěpánov. Cykloturistický
okruh je možné prodloužit o další dvě lokality – Malhošť a Přibylov.
Info o trase

Délka: 21,1 km

Náročnost:

RAZÍTKOVACÍ MÍSTA:
TIC Skuteč (telefon: 469 350 131),
Penzion Karafiát –
Anenské údolí
Anenské údolí
Údolí Anenského potoka mezi obcemi Štěpánov, Přibylov, Nová Ves a Hroubovice, severně od města Skuteč je chráněnou přírodní rezervací. Ochrana je zaměřena na rostlinná společenstva mezofilních lesů, přípotočních olšin, suchomilných trávníků a vlhkých luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů, např. modráska bahenního. V údolí se nachází kaple sv. Anny s pramenem nikdy nezamrzající železité vody, která byla v okolí tradičně považována za léčivou.
(telefon: 469 350 533).
Upozornění:
U Penzionu Karafiát musí soutěžící zvonit na recepci.
Trasa
Start: Palackého náměstí Skuteč –> žlutá tur. trasa 2,2 km směr
Zbožnov
Zbožnov
Zbožnov patří k nejstarším osadám na Skutečsku. Jeho název poukazuje na pohanskou svatyni, božiště. Vznikl patrně v 10. století, kdy měl podle pověsti hrad na Humperkách nad Skutčí vlastnit kníže Slavník, otec sv. Vojtěcha. V roce 1392 je „Zbeznow“ v seznamu rychmburského panství, roku 1454 je zde připomínána rychta.

-> odbočení vlevo silnice III. třídy 2 km směr Štěpánov –> odbočení
vpravo silnice II. třídy 0,2 km –> dále odbočení vlevo silnice III. třídy
1,3 km –> U sv. Anny modrá tur. trasa 3,1 km –> Venclovka zelená tur.
trasa 1 km směr Skála –> odbočení vpravo silnice II. třídy 0,2 km –>
dále odbočení vlevo, místní komunikace, polní a lesní cesta 0,5 km
–> odbočení vlevo NS Chrastecka 1,5 km –> dále odbočení vlevo lesní
cesta, místní komunikace 0,4 km –> odbočení vlevo silnice III. třídy
0,2 km –> odbočení vpravo lesní cesta, zelená tur. trasa, lesní cesta
4,3 km –> odbočení vlevo
Žulová stezka Horkami
Žulová stezka Horkami
Západně od Skutče se rozkládá žulové návrší odedávna zvané Horky. V minulosti zde probíhala rozsáhlá těžba v desítkách větších i menších lomů. Necelých 5 km dlouhá okružní stezka Vás k několika opuštěným dílům zavede. Každou chvíli objevíte pozůstatky těžby – haldy odštěpků a nepodařených kostek, místa pro skladování střelného prachu, nakládací rampy či výsypky. Nejpůsobivější však jsou scenérie velkých zatopených lomů. Na trase stezky potkáte sedm naučných zastavení s oboustrannými tabulemi, které vypráví o vzniku a vývoji kamenictví a současně poskytují informace o lese a lesním hospodářství. Průvodce stezkou získáte zdarma v turistickém informačním centru.
(žlutá tur. trasa)
0,3 km –> dále rovně neznačená polní cesta, poté Žulová stezka
Horkami (zelená tur. trasa) 0,6 km –> odbočení vlevo Žulová stezka
Horkami (žlutá tur. trasa) 0,7 km –> dále 4119 0,9 km směr Palackého
náměstí Skuteč.