trasy

zobrazit seznam tras

1 - Po dně křídového moře

Trasa propojuje lokality spojené s existencí druhohorního moře. Přiblíží
vám různá témata z období křídy, jako jsou opuka, pískovec, uhlí, podzemní
voda, travertinový pramen či zkameněliny, mimo jiné také prostřednictvím
kamenické expozice Městského muzea Skuteč a venkovní geologické
expozice Národního geoparku Železné hory u obce Štěpánov. Cykloturistický
okruh je možné prodloužit o další dvě lokality – Malhošť a Přibylov.
Info o trase

Délka: 21,1 km

Náročnost:

RAZÍTKOVACÍ MÍSTA:
TIC Skuteč (telefon: 469 350 131),
Penzion Karafiát – Anenské údolí (telefon: 469 350 533).
Upozornění:
U Penzionu Karafiát musí soutěžící zvonit na recepci.
Trasa
Start: Palackého náměstí Skuteč –> žlutá tur. trasa 2,2 km směr Zbožnov
-> odbočení vlevo silnice III. třídy 2 km směr Štěpánov –> odbočení
vpravo silnice II. třídy 0,2 km –> dále odbočení vlevo silnice III. třídy
1,3 km –> U sv. Anny modrá tur. trasa 3,1 km –> Venclovka zelená tur.
trasa 1 km směr Skála –> odbočení vpravo silnice II. třídy 0,2 km –>
dále odbočení vlevo, místní komunikace, polní a lesní cesta 0,5 km
–> odbočení vlevo NS Chrastecka 1,5 km –> dále odbočení vlevo lesní
cesta, místní komunikace 0,4 km –> odbočení vlevo silnice III. třídy
0,2 km –> odbočení vpravo lesní cesta, zelená tur. trasa, lesní cesta
4,3 km –> odbočení vlevo Žulová stezka Horkami (žlutá tur. trasa)
0,3 km –> dále rovně neznačená polní cesta, poté Žulová stezka
Horkami (zelená tur. trasa) 0,6 km –> odbočení vlevo Žulová stezka
Horkami (žlutá tur. trasa) 0,7 km –> dále 4119 0,9 km směr Palackého
náměstí Skuteč.