trasy

zobrazit seznam tras

15 - Za Rumcajsem do Českého ráje

Trasa okolo Jičína začíná na autobusovém nádraží. Odtud pojedete po cyklostezce do Popovic, kde uhnete na polní cestu, která vás dovede do Starého Místa. Ze Starého Místa pojedete přes Šlikovu Ves do Veliše. Zde se nachází hrobka rodu Schliků. U obce Podhradí stával hrad Veliš. Dominantou vrchu je dnes zděný geodetický bod. Přes Vokšice a kolem hvězdárny sjedete zpět do Jičína na Valdštejnovo náměstí s dominantou Jičína Valdickou bránou. Nakonec se vydejte na druhý okraj Jičína pod kopec Zebín. Ten je znám především díky pohádce o ševci Rumcajsovi. Pod Zebínem se nachází
Valdštejnská lodžie

Valdštejnská lodžie

Valdštejnská lodžie je unikátní raně barokní památka v blízkosti města Jičína, kterou nechal v letech 1627-1632 stavět vévoda Albrecht z Valdštejna po italském vzoru. Do okolí se otevírá mohutnými arkádami s velkolepou terasou. Patří do rozsáhlejšího komplexu, který dnes kromě ní tvoří také dvůr s hospodářskými budovami a rozsáhlý park Libosad s grottou. Celý areál se nachází na úpatí malebného čedičového kopce Zebína. Je součástí Valdštejnovy barokní komponované krajiny – navržené krajinné osy, spojující sakrální stavby, krajinné dominanty a město Jičín.

, odkud se Valdštejnovou lipovou alejí vrátíte zpět do cíle.
Info o trase

Délka: 22,9 km

Náročnost:

RAZÍTKOVACÍ MÍSTA:
TIC Jičín
Motorest Staré Místo
Hotel reStart

Trasa
Start: Autobusové nádraží Jičín -> 2,6 km po cyklotrase 14 do Popovic -> 1,6 km vpravo po polní cestě směr Staré Místo, nádraží -> 1,3 km č. 28011 Staré Místo -> 1,8 km č. 28018 Šlikova Ves -> 1,1 km č. 28019 Veliš -> 1,5 km 4368 Podhradí -> 4,5 km 4368
Hvězdárna Jičín

Hvězdárna Jičín

Hvězdárna v Jičíně vznikla začátkem 60. let 20. století v objektu bývalé prachárny. V současné době patří hvězdárna pod K-klub soustřeďující zájmové činnosti ve městě. Návštěvníkům nabízí klasická pozorování Slunce i večerní oblohy a pravidelné přednášky zvaných osobností. Informace hledejte ve věstníku městské informační služby. V případě zájmu lze po domluvě využít vybavení hvězdárny pro samostatná pozorování. Zařízení slouží nejen pro pozorování hvězd, ale také pro environmentální výchovu a přírodovědné akce pro veřejnost i školy.

-> 1,1 km 4364, 4368 Valdštejnovo náměstí -> 700 m Zlatá stezka Českého ráje – Kukulova ul. (Socha Prométhea) -> 1,6 km 4365 Rozcestí U Bílého Mlýna -> 700 m vpravo po polní cestě na rozcestí U Bílého mlýna -> 3,8 km Zlatá stezka Českého ráje Tyršova ul. -> 500 m Tyršova ul. – Husova ul. -> 150 m Husova ul. – Jungmannova ul. -> 530 m Jungmannova ul. – autobusové nádraží.