trasy

zobrazit seznam tras

12 - Kolem Broumovských stěn

Na trasu kolem Broumovských stěn se vydejte z Police nad Metují. Po návštěvě muzeí stavebnice Merkur či papírových modelů vás červená cyklotrasa zavede do Suchého Dolu. Zde se dejte po modré okolo Broumovských stěn. Ty se rozkládají na 12 km dlouhém zalesněném hřebeni plném skalních útvarů, roklí a vyhlídek. Dojet lze až do Křinic na křižovatku Amerika. Tam se napojíte opět na červenou a naberete směr Hlavňov, odkud se přes Bukovici vrátíte do Police. Výlet zakončete v polickém klášteře benediktinů ze 13. století nebo ve Staré škole Dřevěnka.
Info o trase

Délka: 32,3 km

Náročnost:

RAZÍTKOVACÍ MÍSTA:
TIC Police nad Metují
Kláštěr Broumov
Trasa
Start: Police nad Metují, náměstí -> 500 m 4151 parkoviště Bělská ul. -> 2,1 km 4000 Suchý Důl -> 16,1 km 4001 Křinice, Amerika -> 10,1 km 4000 Hlavňov (před Kravínem) -> 2,3 km 4003 Bukovice -> 2,1 km ul. Na Sibiři, Klášter Benediktínů -> 250 m ul. Kostelní, Police nad Metují, náměstí.