trasy

zobrazit seznam tras

2 - Železnými horami z Kraskova na Konopáč

Kraskov, malebná vesnička nedaleko
Seč

Sečská přehrada
Vodní nádrž Seč nebo také Sečská přehrada je vodní dílo vybudované v letech 1924–1934 na řece Chrudimce se zděnou hrází v krajinné oblasti Železných hor. Většina plochy se nachází na katastrálním území města Seč v okrese Chrudim náležejícím do Pardubického kraje. Celkový objem vodní nádrže je 21,795 miliónů m³ s maximální zátopovou oblastí 220,1 ha a s plochou povodí 216,2 km², délka gravitační obloukové a zděné přehradní hráze v koruně činí 165,0 m a výška 42,0 m nad základovou spárou, šířka v úrovni základů 33,0 m a 6,8 m v koruně hráze. Vodní dílo v povodí Chrudimky je ve správě státního podniku Povodí Labe.

ské přehrady, je výchozím bodem středně obtížné cyklotrasy, která vede částí Železných hor po komunikacích III. třídy s minimálním provozem. Naskytnou se vám tu nádherné výhledy do kraje. Cestou můžete zavítat do činného lomu v Prachovicích, prohlédnout si expozici hornin ve Vápenném Podole nebo zříceninu hradu Lichnice. Příjemné koupání vám dopřejí místní rybníky nebo Autokempink Konopáč. Zde kromě osvěžení těla získáte mimo jiné i razítko do Vandrovní knížky.
Info o trase

Délka: 26 km

Náročnost:

RAZÍTKOVACÍ MÍSTA
Hotel Kraskov
Autokempink Konopáč
Lichnice, pokladna hradu
Trasa
Start: Hotel Kraskov -> 4127 1 km rozcestí Starý Dvůr -> po červené značce 1,3 km rozcestník Skoranov -> 1,6 km dále po červené značce rozcestník Prachovice, lom -> 5,9 km po červené značce kolem prachovického lomu a expozice hornin rozcestník Vápenný Podol, bus -> 4208 4,7 km rozcestník Kostelec u H. Městce -> 4182 rovně do velké zatáčky 500 m odpočinkové místo Kostelec u H. Městce -> mírně vpravo po silnici 1,3 km přes železn.přejezd rozcestník Konopáč, kempink -> 4127 přes Vyžice 2,5 km do Sušice -> po zelené značce 400 m rozcestník Míčov -> 850 m dále po žluté značce odbočka vlevo na cyklostezku 4182 -> 4182 4,4 km přes Lichnici rozcestník Třemošnice -> cyklostezka 1 1,7 km do cíle Peklo u
Kraskova

Kraskovské rybníky

Kemp Kraskov je obklopen malebnými lesy a leží přímo na břehu rybníka. Rybník je zásobovány vodou hlavně Zlatým a Počáteckým potokem a několika dalšími menšími přítoky. Rybníky jsou celkem 2 a jejich okolí nabízí bohaté množství pro aktivní způsob trávení volného času a dovolených. V letních měsících jsou pak opravdovým rybářským rájem.

.